Siirry sisältöön

Mielen hyvinvointi

Maaseudun yrittäjien henkinen kuormitus on lisääntynyt viime vuosina ja psykososiaalisten kuormitustekijöiden arvioidaan edelleen lisääntyvän. Tästä syystä henkiseen tukeen ja mielen hyvinvoinnin vaalimiseen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Yrityksen taloudelliset haasteet heijastuvat yrittäjän ja koko henkilöstön jaksamiseen. Hanke tarjoaa matalalla kynnyksellä koulutusta, ohjausta, valmennusta ja ryhmätoimintaa mielen hyvinvoinnin, voimavarojen ja osallisuuden vahvistamiseksi. Osallisuus tarkoittaa muun muassa osallisuutta omasta elämästä, mahdollisuutta vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ja yhteisestä hyvästä hyötymistä. Se lisää tunnetta yhteisöön kuulumisesta.

Järjestämme sekä muutosvalmennusta että vertaistoimintaa yrittäjille uusien näkökulmien saamiseksi. Toiminnat suunnitellaan yrittäjien omista kiinnostuksen kohteista lähtien.

Tule mukaan muutosvalmennukseen

Muutos-hankkeessa tarjotaan maaseudun yrittäjille valmennusta, jonka avulla voidaan ratkoa ongelmia ja saavuttaa tavoitteita ratkaisukeskeisesti. Menetelmä soveltuu muun muassa työyhteisön työtehtävien ja roolien vahvistamiseen, itsetuntemuksen lisäämiseen ja itsensä kehittämiseen sekä motivaation vahvistamiseen.  

  • Ryhmään mahtuu 10 osallistujaa  
  • 3  tapaamista lähitoteutuksena tai Teamsin välityksellä sekä 1 tapaamiskerta muutaman kuukauden päästä valmennuksen päättymisestä 2-3 tuntia kerrallaan  
  • Ensimmäinen ryhmä alkaa 20.10. 2022 klo 11. Ryhmiä toteutetaan useampi hankkeen aikana.  Tarkemmat aikataulut selviävät myöhemmin.

Ilmoittaudu mukaan tästä

 Osallistu vertaisryhmätoimintaan

Sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen tarjotaan suljetun ryhmän periaatteella toimivaa  vertaisryhmätoimintaa. Toteutustapa ja sisältö sovitaan yhdessä osallistujien kesken. Oleellista on jakaa keskinäistä osaamista ja kokemuksia.  

  • Ryhmään mahtuu enintään 10-12 osallistujaa  
  • Tapaamisten määrä sovitaan ryhmän jäsenten kanssa 
  • Tapaamiset järjestetään joko lähitoteutuksena tai Teamsin välityksellä 
  • Tapaamisten kesto n. 2 tuntia kerrallaan  
  • Ensimmäinen ryhmä alkaa 31.8.2022 klo 11 ja ryhmiä toteutetaan useampi hankkeen aikana.   

Ilmoittaudu mukaan tästä

Vertaisryhmätoiminta sovittuina keskiviikkoina klo 11-13:
2. tapaaminen           14.9.2022
3. tapaaminen         12.10.2022
4. tapaaminen            2.11.2022
5. tapaaminen          23.11.2022
6. tapaaminen          14.12.2022
7. tapaaminen              4.1.2023
8. tapaaminen            18.1.2023
9. tapaaminen              1.2.2023
10. tapaaminen          15.2.2023