Siirry sisältöön

Mitä taitoja muutokseen tarvitaan? 

Hyvinvointibingo.
Muutos vaatii toisin ajattelemista, toimimista ja tuntemista. Mikäli haluat muutosta, paloittele tavoite pienimmiksi ja aloita yksi asia kerrallaan.  

Tällä hetkellä voit miettiä asiaa tai tilannetta, jonka haluaisit olla toisin. Oletko miettinyt, haluatko sitä oikeasti vai luuletko haluavasi sitä? Luulojen takana voi olla perheen, ystävien tai ympäristön paineet. Tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa, mutta sitä voi suunnitella kauaskin. Se ei ole ennustamista.

Tutustu itseesi. Ratkaisuja etsiessäsi voit käyttää omia selviytymiskeinojasi ja välttää ulkopuolelta tulevia pikaratkaisuja. Ratkaisut eivät ole aina helppoja. Voit aloittaa muutoksen haastamalla ajatuksiasi ja uskomalla itseesi. Meillä kaikilla on omat vahvuutemme. Ne pitää vain löytää. Keinoja niiden löytämiseen on. Kun solmua lähtee aukaisemaan, se aukeaa pikkuhiljaa.

Muutoksen pelon ei tarvitse olla esteenä

Kaikki ei aina onnistu. Suurin osa uuden vuoden lupauksistakaan ei toteudu. Taustalla voi olla muutospelko, joka voi johtua jostain entisestä tapahtumasta tai jopa aiemmin koetusta kivusta. Välttämättä ihminen ei ymmärrä edes pelkäävänsä, vaan alitajunta voi ohjata vääräänkin suuntaan.

On tärkeää miettiä, mikä voisi mennä muutoksen jälkeen pieleen ja keinoja estää sen tapahtuminen. Varautuminen haasteisiin antaa voimaa kohdata niitä. Muutos vaatii aina toisin ajattelemista, toimimista ja tuntemista.

Arvot näkyväksi omassa tekemisessä

Mitkä ovat omat arvosi? Ne voit löytää kysymällä itseltäsi, mikä on omassa elämässäsi todella tärkeää. Ne liittyvät meidän elämäntapaamme ja ajatteluumme sekä ovat osa minäkuvaa. Arvot vaikuttavat meidän valintoihimme ja ratkaisuihimme.

Kuten kaikessa myös arvoissa voi tapahtua muutoksia elämän aikana. Nuoruuden arvot voivat olla peräisin perheen arvoista ja elämänkokemuksien myötä ne voivat muuttua. Arvojen muuttuessa voi elämään tulla uusia asioita ja tottumuksia. Nuoruuden kuolemattomuus voi muuttua hyvän elämän vaalimiseksi ja elämän tärkeysjärjestys muuttuu.

Jos omia arvoja ei tunnista, voi tulla ulkopuolelta johdetuksi ja toisten tavoitteita täyttäen. Mieti, mitkä tekemiset ovat arvojesi mukaista ja mitkä eivät. Arvojen tarkastelun jälkeen on hyvä rajata niiden vastaista toimintaa.

Tunnetaidot muutoksen keskellä

Tunteiden kohtaaminen on tärkeää. Perustunteet ilo, suru, viha, pelko, inho ja hämmästys voivat ilmetä eri kulttuureissa hieman eri tavoin, mutta samantapaisina. Jokainen kokee ne kuitenkin yksilöllisesti. Sanotaan, että suomalainen mies ei puhu tunteistaan ja vain heikot näyttävät niitä. Se on päinvastoin. Vain rohkea uskaltaa nöyrtyä niiden edessä. Olivat ne iloa, surua tai jotain muuta.

Tunnistamalla omia tunteita voi löytää elämään tasapainon ja mahdollisesti myötätunnon itseään kohtaan. Ihminen, joka sivuttaa omat tunteensa ja peittelee ongelmiaan, suorittaa elämäänsä eikä ilmaise tarpeitaan ja toiveitaan. Ympäristölleen hän voi olla alistuvana hyväksytty mutta ei nähty. Alistuminen ja näkymättömänä oleminen voivat johtaa räjähtämiseen, jonka seuraukset eivät ole mukavia asianomaiselle itselleen tai ympäristölleen. Tunteiden tunnistaminen ja ymmärtäminen auttaa niiden säätelyssä. Tällöin jää aikaa miettiä tekojen seurauksia eikä tunteen aiheuttama reaktio vahingoita toisia.

Muutoksen toteuttaminen pienissä paloissa

Miten muutos kannattaisi tehdä? Päätä, minkä muutoksen aiot konkreettisesti tehdä. Onko kyseessä toiminnan muutos tai laajennus, laihdutus tai lihasten kasvattaminen? Päätä se. Huomioi kuitenkin, että muutos on sopivan kokoinen. Liian suuren tavoitteen kanssa voi motivaatio kadota. Lisää elämääsi päätöstäsi tukevia rutiineja ja rakenna elämäsi niitä tukevaksi. Paloittele tavoite pienimmiksi ja aloita aina yksi asia kerrallaan.  

Mitkä ovat ne taidot, jotka ovat muutoksen taustalla? Joustava mieli, ystävällinen realismi ja taidot saada muutos aikaan. Kun elämän tasapaino on löytynyt, pystyy vastaamaan itselle, mitä olet tekemässä ja miksi. Vaikka elämässä tapahtuisi muutoksia, keho ja mieli pysyvät kunnossa. Pystyt palautumaan haastavien tilanteiden jälkeen. Pystyt säätelemään tunteita ja keskittymään. Pystyt ajattelemaan ennen toimintaa. Ikävästä tilanteesta palaudut kohtuuajassa.  


Arja Lappalainen

Kirjoittaja on Muutos-hankkeen projektipäällikkö, joka on kiinnostunut elämän monimuotoisuudesta.

Muutos-hanke tarjoaa monipuolista tukea ja opastusta maaseudun yrittäjien liiketoiminnan kehittämiseen, kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja terveisiin elintapoihin.  

Kuva: Iina Tauriainen