Siirry sisältöön

Tekstivastine: Muutos-hanketiimi esittäytyy

[Kanat ja kukko ääntelee] 

Arja Lappalainen: Hei! Kuuntelet Muutoskyvykkyydellä kestävyyttä ja hyvinvointia maaseudun yritystoimintaan hankkeen eli Muutos-hankkeen podcastia. Nyt kerromme, keitä me olemme, mikä on Muutos-hanke, kenelle se on tarkoitettu ja miksi kannattaa lähteä mukaan.  

Olen Arja Lappalainen Muutos-hankkeen projektipäällikkö Diakonia-ammattikorkeakoulusta. Muita toteuttajia ovat ProAgria Oulu ja ODL Liikuntaklinikka. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahaston Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen kautta, LähiTapiola sekä toteuttajat. 

Muutos-hanke on tarkoitettu Pohjois-Pohjanmaalla toimiville maaseudun yrityksille. Maaseutuyrityksillä tarkoitetaan tässä hankkeessa yrityksiä, joilla on joko varsinaista alkutuotantoa tai muuta maaseudulla toteutuvaa yritystoimintaa kuten green care-, matkailu-, eläintalous- tai metsäkoneala. Toiminta kohdentuu erityisesti mikro ja pk-yrityksiin. Tavoitteena on toiminnan kehittäminen ja muutoksissa tarvittavien valmiuksien sekä osaamisen vahvistaminen. Lisäksi kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin mukaan lukien mielenhyvinvointi edistäminen ja työssä jaksaminen sekä jatkaminen. Hankkeessa tarjotaan muutostilanteessa tarvittavaa tietoa, tukea, ohjausta ja välineitä.  

Teemme webinaareja ja podcasteja, joita voit katsella ja kuunnella sinulle itsellesi sopivaan aikaan. Muutosvalmennus ja vertaistoiminta on lähitoteutuksena. Sisältöihin voit myös sinä, yrittäjä, vaikuttaa. Ota seurantaan muutosmaaseudulla.diak.fi ja tule mukaan. 

Jeremias Niskanen:  Joo, tervehdys vaan! Tota, minä olen Niskasen Jeremias. Tota, toimin ProAgria Oulussa talousasiantuntijana ja tässä Muutos –hankkeessa sitten Proagrian osuuden hankevetäjänä. Vastaan talouteen ja liiketoimintaan liittyvistä asioista tässä hankkeessa. Mä olen ihan lähtöisin maatilalta ja toiminut alan parissa koko ikäni käytännössä. Tunnen sitä kautta alan käytännöt kohtuullisen hyvin. Tykkään muutenkin talouteen liittyvistä asioista, niitten kanssa toimia ja sitä pyrin opiskelleen.  

Maataloudelle tämä nykyinen tilanne on aika haastava ja jopa tulevan syksy satokauden jälkeen on suuri epävarmuus, minkälainen tämä maailman tilanne on ja kaikki saatavuusasiat. Jos olet miettinyt tai pohtinut yrityksellesi uutta suuntaa, kehittämisvaihtoehtoja tai toiminnan lopettamista, niin kannattaa olla yhteydessä tähän Muutos–hankkeeseen. Niin voijaan yhessä miettiä näitä ajatuksia.  

Tuomo Heikura: Hei, Olen Tuomo Heikura yksi talousasiantuntijoista. Työskentelen maatalouden neuvontaorganisaatio ProAgria Oulussa. Työtehtäviini kuuluvat investointien suunnittelu kannattavuuslaskelmineen sekä maatilojen tilipalvelut. Lisäksi olen mukana kotimaisissa sekä kansainvälisissä biotalouden kehittämishankkeissa. Parasta työssäni on yhteistyö maatalousyrittäjien kanssa ja maatilojen yritystoiminnan kehittäminen. Muutos-hankkeessa olen mukana antamassa varmuutta päätöksiisi liiketoiminnan muutostarpeiden ja- sopeuttamistoimenpiteiden suunnittelussa ja ratkaisuvaihtoehtojen kartoittamisessa.  

Virva Hallivuori: Tervehdys! Minun nimeni on Hallivuoren Virva ja toimin tässä Muutos-hankkeessa johtamisen ja henkilöstöjohtamisen asiantuntijana ja autan tiloja esimerkiksi määrittelemään niitä omia henkilöstötarpeita ja resursseja erilaisten työtehtävien tekemiseen. Myös voidaan käydä keskustelua siitä, että mitkä on ne omat arvot, millä jaksaa jatkaa sitä yritystoimintaa eteenpäin. Mikä on strategia, millä tullaan toimimaan tulevaisuudessa. Ja erityisesti näissä muutostilanteissa. On se sitten omistajanvaihdosta, tuotannosta luopumista tai muuta. Niin mitkä on ne tarvittavat tekemiset ja resurssit ja osaamiset.  

Myös tässä hankkeessa pystyn antamaan tukea henkilöstön rekrytointiin liittyvissä asioissa, perehdyttämiseen liittyvissä asioissa ja myös siinä, miten pystyt sitä yrityksesi toimintaa tehostamaan erilaisin leanin tai muitten tämmösten työkalujen avulla ihan siellä arjessa.  

Taustasta vielä sen verran, että olen toiminut asiantuntijana maitotiloilla, joten tämmöinen niin ku käytännön tekeminen siellä maatilalla on hyvinkin tuttua. Ja toimintaympäristö on tuttu. Tällä hetkellä olen palvelupäällikkönä maito-naudanliha-lammaspalveluryhmässä. Ja tota, huolehdin niin kuin tietyllä tavalla palveluista, tukipalvelu näihin koko, tuota niin, maatilayrittäjille.  

Tuula Kokko: Moi! Mä oon Kokko Tuula. Mä olen yritysasiantuntija ProAgria Oulun ja Oulun maa- ja kotitalousnaisten puolella- Parikymmentä vuotta ollu yrittäjien kanssa kehittämässä heijän liiketoimintaa ja tekemässä laskelmia investointitukihakemuksiin. Miettimässä sitä toimintaa, miten se saadaan kannattavaksi. Se on ehdottomasti se, mitä minä haluan myös yrittäjien kanssa tehdä. Että haetaan.. etsitään ne mahdollisuudet, miten toimia siellä maaseudulla. Ja tässä Muutos-hankkeessa olen mukana tekemässä nimeen omaan sinne elinkeinoverolain puolen yrityksille sitä alkukartoitusta ja sitten niitä edellytyksien selvittelyjä sen mukaan, mitä sieltä löytyy. 

Ole yhteydessä! 

Sari Pitkänen: Hei olen Sari Pitkänen ODL Liikuntaklinikalta. Toimin hankkeessa projektikoordinaattorina.  Osa maaseudun yrittäjistä voi olla suurten haasteiden ja muutosten edessä.  Tiedetään että terveyttä edistävät elintavat kuten hyvä ravitsemus, palauttava uni sekä riittävä fyysinen aktiivisuus tukevat yrittäjän jaksamista, stressinhallintaa ja kykyä ratkaista haastavia tilanteita.  

ODL Liikuntaklinikka tuo hankkeeseen monipuolista osaamista hyvinvointiin ja elintapoihin. Hankkeessa maaseudun yrittäjän on mahdollista osallistua ilmaisiin ryhmä ja/tai  ohjauksiin. 

 Esimerkiksi Elintavat tukevat maaseudun yrittäjien jaksamista -ryhmää toteutetaan useampi hankkeen aikana. Näissä ryhmissä ohjaajina toimivat Jenna ja Taina, jotka kertovat tarkemmin niistä.  

Jenna Ojala: Hei, olen Jenna Ojala ja toimin hankkeessa tosiaan ryhmä- ja henkilökohtaisissa ohjauksissa hyvinvoinnin asiantuntijana.  Ohjauksissa tavoitteena on löytää ja antaa yrittäjälle arkeen pieniä vinkkejä ja ideoita, joilla omaa hyvinvointia ja jaksamista voi ylläpitää ja parantaa. Esimerkiksi usein työkyvyn huonontumisen taustalla voi olla tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Ja tiedetään, että säännöllisellä liikunnalla ja oikeanlaisella ravinnolla voidaan osittain vaikuttaa näiden syntyyn ja helpottaa niiden tuomia oireita sekä vähentää stressiä. Myös koronapandemia on voinut aiheuttaa merkittävää henkistä kuormitusta maaseudun yrittäjälle, mikä on voinut heikentänyt yrittäjän palautumista ja jaksamista sekä kykyä huolehtia omasta ja työntekijöiden hyvinvoinnista. 

Pysyvillä pienilläkin elintapamuutoksilla voidaan tukea yrittäjän hyvinvointia – ja näitä pieniä muutoksia me Tainan kanssa pyritään ohjauksissamme tuomaan esille. Suurin osa ryhmistä ja henkilökohtaisista ohjauksista toteutuu etänä Teamsin välityksellä, joten mukaan voit lähteä asuinpaikasta riippumatta. Ryhmätoiminnot alkavat elokuussa 2022.  

Taina Linna: Hei, olen Taina Linna hyvinvoinnin asiantuntija ja toimin hankkeessa ryhmä- ja henkilökohtaisissa ohjauksissa. Minulla on vuosien kokemus ryhmä- ja henkilökohtaisesta ohjauksesta hyvinvointiin liittyen. Ohjauksissani huomioin yksilön voimavarat ja niiden kautta päästään yhdessä onnistumisen tuloksiin. Maaseudun yrittäjien kokonaisvaltainen hyvinvoinnin tukeminen on minulle lähellä sydäntäni, sillä olen saanut viettää lapsuuteni maalla ja seurata maanviljelijöiden arkea.  

Hanke julkaisee webinaareja ja podcasteja maaseudun yrittäjän hyvinvoinnin tukemiseen. Näistä voi myös poimia vinkkejä ja ideoita, jotka motivoivat ja kannustavat omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen.  Tulossa on muun muassa  Metsäkoneyrittäjän vireystilaa tukevat eväät, Luonnon hyvinvointi vaikutusten hyödyntäminen omalta tilalta, Yrittäjän kiireinen arki –palautumisen ja arkirytmin merkitys hyvinvoinnin tukemisessa, Maatalousyrittäjän työergonomia kiireen keskellä aiheisia webinaareja ja podcasteja. 

Tämä Muutos-hanke on oiva tapa saada kokonaisvaltaista ohjausta ja tukea omaan ja yrityksesi hyvinvointiin.   

Leea Naamanka: Hei, olen Leea Naamanka Diakonia-ammattikorkeakoulusta ja toimin hankkeessa mielen hyvinvoinnin asiantuntijana. Lapsuuden muistoni liittyvät hyvin vahvasti Kainuun maaseutuun. Oma isäni on toiminut maa- ja metsätalousyrittäjänä. Olen onnellinen, että olen lapsuudessani päässyt seuraamaan ja kokemaan maatilan arkielämää.  

Työssäjaksamisessa on keskeistä se, että kokee tekevänsä merkityksellistä ja tärkeää työtä. Keskeistä on myös se, että tuntee omat voimavaransa ja osaamisensa riittävän hyvin. Jokainen tarvitsee riittävästi lepoa työstä palautumiseen ja myös muuta elämää työn ulkopuolelle. Hankkeen tulevista webinaareista ja podcasteista voi saada vinkkejä oman työhyvinvoinnin ylläpitämiseen.  

Omien kokemusten jakaminen toisten saman alan ihmisten kanssa antaa usein tunteen siitä, ettei ole yksin omien ajatustensa kanssa. Me Muutos-hankkeessa haluamme tarjota maaseutuyrittäjille mahdollisuuden keskustella, tavata ja jakaa kokemuksia muiden yrittäjien kanssa. Yhdessä koetut hetket voivat virkistää mieltä, lisätä voimavaroja omaan arkeen ja antaa mahdollisesti vinkkejä yrittäjänä toimimiseen.  

Tule rohkeasti mukaan hankkeen toimintaan. 

TERVETULOA MUKAAN. 

[Kanat ja kukko ääntelee] 

Kanan ja kukon ääntely, äänitiedoston lähde: ABOA VETUS ARS NOVA, Arkeologian ja nykytaiteen museo