Siirry sisältöön

Mielen hyvinvointi

Maaseudun yrittäjien henkinen kuormitus on lisääntynyt viime vuosina ja psykososiaalisten kuormitustekijöiden arvioidaan edelleen lisääntyvän. Tästä syystä henkiseen tukeen ja mielen hyvinvoinnin vaalimiseen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Yrityksen taloudelliset haasteet heijastuvat yrittäjän ja koko henkilöstön jaksamiseen. Hanke tarjoaa matalalla kynnyksellä koulutusta, ohjausta, valmennusta ja ryhmätoimintaa mielen hyvinvoinnin, voimavarojen ja osallisuuden vahvistamiseksi. Osallisuus tarkoittaa muun muassa osallisuutta omasta elämästä, mahdollisuutta vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ja yhteisestä hyvästä hyötymistä. Se lisää tunnetta yhteisöön kuulumisesta.

Järjestämme sekä muutosvalmennusta että vertaistoimintaa yrittäjille uusien näkökulmien saamiseksi. Toiminnat suunnitellaan yrittäjien omista kiinnostuksen kohteista lähtien.

Tule mukaan muutosvalmennukseen

Muutos-hankkeessa tarjotaan maaseudun yrittäjille yrityskohtaista valmennusta, jonka avulla voidaan ratkoa ongelmia ja saavuttaa tavoitteita ratkaisukeskeisesti. Menetelmä soveltuu muun muassa työyhteisön työtehtävien ja roolien vahvistamiseen esimerkiksi spv-tilanteessa,  itsetuntemuksen lisäämiseen ja itsensä kehittämiseen sekä motivaation vahvistamiseen.  Tapaamisia on kolme ja ne ovat joko lähitoteutuksena tai Teamsin välityksellä 2-3 h tuntia kerrallaan. Lisäksi yksi tapaamiskerta noin kuukauden kuluttua valmennuksen päättymisestä.  

Ilmoittaudu mukaan tämän linkin kautta

 Osallistu vertaisryhmätoimintaan

Seuraava ryhmä aloittaa 1.3.2023. Vertaisryhmä on tarkoitettu heille, jotka harkitsevat tilasta luopumista tai tuotannon supistamista seuraavan viiden vuoden aikana ja ovat epävarmoja, mitä tulevaisuus voisi vielä tarjota. Mikäli olet jo selvillä omasta tulevaisuudesta ja haluaisit auttaa heitä, jotka ovat vielä pohdinnan asteella, tule mukaan ja kerro oma tarinasi muiden avuksi.

  • Ryhmään mahtuu enintään 10-12 osallistujaa  
  • Tapaamiset järjestetään Teamsin välityksellä 
  • Tapaamisten kesto n. 2 tuntia kerrallaan  
  • Ensimmäinen ryhmä alkaa 1.3.2023 klo 11.   

Ilmoittaudu mukaan tämän linkin kautta

Vertaisryhmätoiminta sovittuina aikoina klo 11-13:
2. tapaaminen          torstaina        16.3.2023
3. tapaaminen          keskiviikkona 29.3.2023
4. tapaaminen          keskiviikkona 12.4.2023
5. tapaaminen          keskiviikkona 26.4.2023
6. tapaaminen          keskiviikkona 10.5.2023
7. tapaaminen          keskiviikkona 24.5.2023
8. tapaaminen          keskiviikkona 7.6.2023